Just nu finns det 14406 termer
   
Medlemslogin
E-post
Lösenrod


Har glömt mitt lösenord

- Registrera
- Senaste inlägg
- Veckans hetaste trådar
- Obesvarade trådar
- Sök i forumet
- Regler och ordning

 
| Ned
Antal visningar per sida
Författare
Meddelande

Nadou
Lund

Skrivit: 2016-07-10 06:19:17


Fackord - bygge -byggregler

Hej igen alla kolleger!

Här kommer en tung last av termer !!! blyg Vore suveränt om vi kunde hjälpas åt med att hitta kontextuella översättningar på arabiska  Ler 
Inga vanligt förekommande termer precis men det kan vara bra att kunna dem ändå för de kan ju dyka upp ur ingenstans vid oväntade tolkuppdrag hos miljöförvaltningar, boverket, domstolar (byggtvister), gatukontor, etc... inte sant? hoppas inte det ... men men men man vet ju aldrig chock

Anläggningsavgift
Atriumhus
Balustrad
Brandskyddsdokumentation
Byggsanktionsavgift
Byggnadsverk
BVL, Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
CAD
Certifiering
Dagvatten
Dräneringsvatten
Enskild VA-anläggning
Frånluft
Förbindelsepunkt
GIS
Gatukostnad
Gatukontoret
Gemensamhetsanläggning
Inmätning
Infiltrationsbädd
Inteckning
Kontrollplan
Ledningsrätt
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten
Luftomsättning
Lägeskontroll
Markplan
Marklov
Mur
Mögelskada
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
Områdesbestämmelser
Plank
Planläggning
Prickad mark
Primärkarta
ppm
Q-märkt
Rivningsföreläggande
Rågång
S-system
Sakägare
Schaktning
Sektionsritning
Servisledning
Situationsplan
Slamavskiljare
Slutbevis
Taknockhöjd
Utmärkning
Utkragning
Utstakning
VA-installation
Värmepump
Värmeåtervinning
Översiktsplan


Mazen Mardini
Sollentuna

Skrivit: 2016-07-10 11:32:45 

#1
God dag:


Här kommer några förslag:

Anläggningsavgift =رسم ربط شبكة خدمات عقار جديد بالشبكة العامة ^مياه+كهرباء إلخ
Atriumhus= منزل مع فسحة سماوية
Balustrad =حاجز؛ دَرابْزُون؛ دَرابْزين؛ سور
Brandskyddsdokumentation=        التوثيق من أجل الوقاية من الحرائق *ومكافحتها
Byggsanktionsavgift =رسم مخالفة البدء بالبناء قبل الحصول على الرخصة
Byggnadsverk= المنشآت المعمارية
BVL, Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk =قانون متطلبات الشروط الفنية للمنشأت المعمارية
CAD=
(computer aided design) =التصاميم المعتمدة على الحاسوب
Certifiering =إصْدار شهادة
Dagvatten =مياه الأمطار
Dräneringsvatten =ماء الصرف
Enskild VA-anläggning =شبكة مياه وصرف صحي خاصة
Frånluft=الهواء  - الغازات المستهلكة؛ عادِم
Förbindelsepunkt=نقطة وصل الأنبوب بشبكة المياه الحكومية
GIS=Geographic information system =نظم المعلومات الجغرافية
Gatukostnad =حصة أصحاب العقارات من تكاليف إنشاء الطرق
Gatukontoret =مصلحة الطرق
Gemensamhetsanläggning =منشأة للإستخدامات المشتركة
Inmätning = أخذ للقياسات
Infiltrationsbädd =نظام  ارتشاح تسلل أرضي لفلترة مياه الأمطار
Inteckning = رهن
Kontrollplan =  خطة تدقيق التنفيذ 
Ledningsrätt =بدون حقوق الاكتتاب الإضافي
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten=الإستفادة المحلية لمياه الأمطار
Luftomsättning =إِجْمَالِيّ الحركة الهوائية
Lägeskontroll = كشف للتدقيق أثناء سير عمل البناء
Markplan=المخطط الطوبوغرافي
Marklov =تصريح حفر - ردم الأراضي
Mur = سور
Mögelskada = تلف - ضرر بسبب العفونة
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK = التفتيش الإلزامي لنظم التهوئة
Områdesbestämmelser =قيود البلديات على رخص البناء
Plank = 
 لوح خشب 
Planläggning = تَخْطِيط ؛ تَدْبِير ؛ تَقْدِير ؛ تَوَقّع
Prickad mark = الأراضي الممنوع البناء عليها
Primärkarta =بيانات أولية؛ معطيات رئيسة  للخريطة
ppm =     part per million =مختصرجُزْءٌ بِالمِلْيُون
Q-märkt = مصنف بأنه ترث ثقافي أو تاريخي
Rivningsföreläggande = أمر بالهدم
Rågång =    علامات -حدود؛ طرف؛ نِطاق الأرض
S-system =  نظام التوزيع الكهربائي - نظام التأريض
Sakägare = صاحب القضية - صاحب الشأن
Schaktning = حفريات
Sektionsritning =رسم مقطعي أو قطاعي
Servisledning =خط تخديمي
Situationsplan =مخططات عامة لمشروع البناء 
Slamavskiljare = معالجة الصرف الصحي -معالجة فضلات الصرف الصحي
Slutbevis = إثبات & إقرار نهائي
Taknockshöjd =أعلى نقطة المسموح بها عند الشروع بالبناء
Utmärkning = تحديد - ترسيم الحدود أو الخرائط 
Utkragning =أسند؛ ركيزة معدنية ناتئة عن الجدار لتثبيت مساند عليها
Utstakning = تحديد الأبعاد
VA-installation =تركيب خطوط المياه والصرف الصحي
Värmepump= مضخة حرارية
Värmeåtervinning= تدوير- إستعادة الحرارة  - إسترداد
Översiktsplan= المخطط العام

Många Tolkliga Hälsningar
Mazen
 

 


 

 
Skapad av: WebSpindeln 2009