Just nu finns det 14406 termer
   
Medlemslogin
E-post
Lösenrod


Har glömt mitt lösenord

- Registrera
- Senaste inlägg
- Veckans hetaste trådar
- Obesvarade trådar
- Sök i forumet
- Regler och ordning

 
| Ned
Antal visningar per sida
Författare
Meddelande

Chalabi
Kristianstad

Skrivit: 2017-10-05 09:16:16


information

Kammarkollegiet vill med detta mejl informera dig om en kommande förändring.

 

Under hösten kommer Kammarkollegiet att tilldela alla tolkar som registrerat sig som utbildad tolk ett så kallat tolknummer. Du kommer också att få ett behörighetskort där det framgår att du ingår i Kammarkollegiets nationella tolkregister.

 

Vad är tolknumret?

Tolknumret är kopplat till ditt personnummer och är unikt för dig. Syftet med tolknumret är att på ett tydligare sätt visa att du är registrerad som utbildad tolk och därmed finns i Kammarkollegiets register. Tolknumret ger även möjlighet för dina kunder, och för de tolkförmedlingar som du arbetar för, att kunna identifiera följande uppgifter om dig:

 

·         Din kompetensnivå, dvs. att du är registrerad som utbildad tolk

·         Ditt/dina språk, dvs. i vilket/vilka språk du genomfört tolkutbildning

·         Dina kontaktuppgifter, t.ex. mobilnummer, e-postadress, län

·         Giltighetstid för registreringen som utbildad tolk

 

Var kommer man att hitta mitt tolknummer?

·         Kammarkollegiets nationella tolkregister på webben. Tolknumret kommer att publiceras för alla auktoriserade och utbildade tolkar som gett samtycke till registrering på Internet. Publicering sker inom kort.

·         I beslutet där du beviljas omregistrering efter att giltighetstiden för din registrering går ut.

·         På ditt behörighetskort.

 

Hur kommer jag att få behörighetskort med mitt tolknummer?

Kammarkollegiet håller på att ta fram ett behörighetskort där tolknumret ska framgå. Behörighetskortet måste du själv ansöka om. Eftersom detta berör alla som är registrerade som utbildad tolk, bekostar Kammarkollegiet det första behörighetskortet med tolknumret på för alla som finns i registret vid datumet för kortbeställningen under denna höst. När giltighetstiden för ditt behörighetskort går ut ska du själv beställa och bekosta ditt nästa behörighetskort. Du kommer att få personlig information av oss när det blir dags för dig att ansöka om behörighetskortet. Kortet beräknas tidigast levereras från och med december 2017.

 

·         Behörighetskortet gäller för ett språk i taget. Om du har utbildningsbevis i flera språk får du separata behörighetskort för varje språk.

·         Det finns separata behörighetskort för auktoriserade tolkar och för utbildade tolkar. Om du har både auktorisation och utbildningsbevis i samma språk får du separata behörighetskort: ett som visar att du är auktoriserad (ev. även RT/ST) i det aktuella språket och ett annat som visar att du är utbildad i det aktuella språket.

 

Kammarkollegiet kommer även att underrätta tolkförmedlingarna om tolknumret.

 

Observera att för tillfället har kollegiet ingen mer information att ge om tolknumret än vad som redan står i detta mejl. Så snart det blir tekniskt möjligt att söka fram tolknumret i Kammarkollegiets nationella tolkregister kommer vi att lägga upp en nyhet på webben. 

 
Skapad av: WebSpindeln 2009